Hình ảnh

Audio

Cờ hiệu

Mã hiện vật: No566

Danh mục: Nghệ thuật Tuồng xứ Quảng

Nội dung

Cờ hiệu còn gọi là Cờ đuôi nheo, có hình tam giác vuông, màu đỏ. Trên cờ viết số thứ tự ván bài, từ đệ nhất, đệ nhị đến đệ bát