Hình ảnh

Audio

Đàn Aben - Dân tộc Cơ tu

Mã hiện vật: No580

Danh mục: Nhạc cụ của đồng bào các dân tộc Quảng Nam - Đà Nẵng

Nội dung

Mới nhìn thì Abel của người Cơ tu trông giống như đàn nhị của người Kinh, nhưng tính năng của loại đàn này lại hoàn toàn khác. Về mặt cấu tạo, Abel được làm bằng nứa, có độ dài khoảng 50cm, Abel có tất cả 3 lỗ. Khi nghệ nhân người Cơ tu dùng, tay phải của nghệ nhân cầm cần tre vót nhọn và tay trái bấm vào dây đàn. Trong hai dây đàn thì loại dây có vòng tròn được làm vảy truốt (con truốt) được nghệ nhân cắn giữa hai hàm răng. Ngoài các bộ phận liên kết trên thân đàn. Còn có một bộ phận rời là một thanh tre vót nhỏ dài khoảng 30cm dùng để tác động kéo qua kéo lại trên sợi dây để tạo âm thanh dài, ngắn khác nhau.

Đàn Abel thường được người Cơ tu dùng vào việc hát giao duyên, hát nhân ngãi. Sử dụng đàn Abel có thể chỉ một hoặc hai người dùng để hát đối đáp với mục đích thể hiện tâm tư tình cảm của mình, hay giữa hai người với nhau, không gian thể hiện là nơi hẹn hò trên nương rẫy, nhà Gươl. Nhạc điệu sử dụng là các làn điệu dân ca Ba Boóch, Cha Chấp.