Hình ảnh

Audio

Đàn Jưl của người Cơ tu (đàn H' Jưl)

Mã hiện vật: No590

Danh mục: Nhạc cụ của đồng bào các dân tộc Quảng Nam - Đà Nẵng

Nội dung

Đàn Jưl của người Cơ tu là loại đàn có thùng làm bằng gỗ, có hình dáng và kích thước gần giống như chiếc đàn Măng - đô - lin nhưng chỉ có hai dây. Người chơi đàn vừa dùng ngón tay trỏ của bàn tay phải khảy dây đàn đồng thời bàn tay trái nắm cần đàn bấm các nốt, luyến láy âm thanh để tiếng đàn phát ra.

Đàn được nam nữ người Cơ tu sử dụng trong dịp sau các lễ hội của buôn làng, các đôi trai gái tụ tập lại hát đối đáp, hát giao duyên theo các làn điệu dân ca.