Hình ảnh

Audio

Cồng chiêng

Mã hiện vật: No593

Danh mục: Nhạc cụ của đồng bào các dân tộc Quảng Nam - Đà Nẵng

Nội dung

Đến nay, người Cơ tu dù phân bố ba vùng gồm: vùng cao, vùng trung, vùng thấp nhưng họ đều dùng hai loại chiêng: chiêng bằng và chiêng núm với 6 chiếc to nhỏ khác nhau. Cồng chiêng từ lâu đã có mặt trong các lễ hội của buôn làng. Tuỳ vùng mà trong các dịp lễ hội nói ở trên mà người Cơ tu có trong các lễ hội của làng tiết tấu cồng chiêng khác nhau. Người Cơ tu vùng cao, người Cơ tu vùng trung du có tiết tấu cồng chiêng chậm và trầm, người Cơ tu vùng thấp có tiết tấu cồng chiêng nhanh và rộn rã. Nhưng nhìn chung ở họ vẫn thích các điệu chiêng như: điệu khóc tế trâu (prờ lư), điệu đờ - hương, trong những lúc chia lìa cha mẹ, đưa tiễn người thân... vào thế giới vĩnh hằng. Người Cơ tu có điệu cơlâu - cơlênh buồn, nhớ nhung, tiếc thương.. Ngoài ra họ còn có điệu chiêng đờhập - bơrếch sôi nổi, lạc quan và yêu đời...