Hình ảnh

Audio

Chiếu, gối của đồng bào dân tộc Cơ tu

Mã hiện vật: No597

Danh mục: Văn hóa các dân tộc ở Đà Nẵng và Quảng Nam

Nội dung

Chiếu, gối là những vật dụng tự tạo từ lá cây đan kết lại với nhau. Ở người cơtu chiếu, gối lá được đan công phu có hoa văn là tặng phẩm của người mẹ cho con gái khi đi lấy chồng.